Stappenplan en checklist subsidieaanvraag Zonneboilers

U heeft een zonneboiler door ons laten installeren. Wij wensen u er heel veel jaren plezier van! Wanneer u alle facturen volledig betaald heeft kunt u de subsidie aanvragen. Let op, u moet daadwerkelijk alle openstaande betalingen volledig hebben voldaan, u moet namelijk de betaling aan kunnen tonen. Pas wanneer u de zonneboiler volledig heeft betaald bent u juridisch eigenaar en heeft u recht op de subsidie.

Werk onderstaande checklist helemaal af voordat u de aanvraag doet. Verzamel alle benodigde stukken en scan deze zo nodig in. Doe dan pas de daadwerkelijke aanvraag. Dan weet u zeker dat uw subsidieaanvraag snel en vooral met positief resultaat door RVO zal worden behandeld.


1. De voorwaarden

U moet aan onderstaande voorwaarden voldoen om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

 1. U bent in het bezit van een burgerservicenummer.
 2. U heeft een DigID.
 3. U heeft de zonneboiler door een deskundige laten installeren en kunt dit aantonen. (u kunt dit aantonen met uw factuur en eventueel de offerte waarop onze bedrijfsgegevens vermeld staan).
 4. U heeft de voorwaarden op de website van RVO gelezen. De voorwaarden wijzigen soms een klein beetje. Dus neem deze door zodat uw aanvraag altijd volledig is. U kunt de meest actuele voorwaarden hier nazien: Website RVO

2. Zorg dat u een correcte meldcode heeft

Elk zonneboilersysteem heeft een eigen meldcode. Ook wanneer een zonneboiler helemaal op maat bij u is geïnstalleerd. De Meldcode staat op de slotfactuur vermeld en ziet er bijvoorbeeld zo uit: KA00390 (twee letters gevolgd door vijf cijfers).

3. Aankoopbewijs

 • Zorg voor een bewijs van aanschaf. Dit is uw aanbetalingsfactuur tezamen met eventuele termijnfacturen en uw slotfactuur.
 • Zorg voor een bewijs van eigendom. Dit is het betaalbewijs, het bewijs dat u alle facturen volledig heeft voldaan. Hiervoor gebruikt u uw bankafschriften waar de transacties op vermeld staan. U kunt deze d.m.v. inloggen op de website van uw bank printen. Of maak een screenshot van de app op uw smartphone of tablet. In termijnen betaald? Zorg dan dat alle betalingen op de betaalafschriften kloppen met de totale aanneemsom.

4. Installatieadres en installatiedatum

 • Op de slotfactuur staat de datum “gereedkomen installatie”. Dit is de installatiedatum.
 • Het installatieadres is het factuuradres tenzij anders vermeld op de facturen.

5. Subsidieaanvraag

 • Vraag hier uw subsidie aan: https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-particulieren?inheritRedirect=true
 • Doe uw aanvraag binnen 6 maanden na installatie. Let op de “datum gereedkomen” op de factuur. Deze is anders dan de factuurdatum. Bij grote installaties zitten hier nog wel eens flinke verschillen in. De datum gereedkomen is de datum die men hanteert.
 • Doe per installatie één aanvraag omdat meldcodes kunnen verschillen per installatie en zo ook het subsidiebedrag. 3 zonneboilers is dus 3 verschillende aanvragen.
 • U heeft uw DigiD nodig!

6. Uitbetaling subsidiebedragen

Uitbetaling volgt doorgaans binnen een week na goedkeuring op een door u opgegeven bankrekeningnummer.