Tarieven voor werkzaamheden op regie

Werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door ons eigen personeel die met een bedrijfsauto bij u op locatie komen. Als een monteur bij u arriveert geldt een starttarief, en een tarief voor de arbeidstijd op locatie, eventueel aangevuld met kosten voor gebruikte materialen, parkeerkosten, kosten voor veerdiensten en kosten voor zwaar- of specialistisch materieel zoals hoogwerkers en spoel- of ontstoppingsmachines. Indien specialistisch materieel benodigd is wordt dit natuurlijk vooraf met u besproken. Een factuur voor regiewerk ontvangt u gespecificeerd, zo houden we transparant en inzichtelijk welke kosten er zijn gemaakt.

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd die onder een offerte, prijsafspraak of een abonnementsvorm vallen betaald u natuurlijk geen starttarief.


Starttarieven

Voor iedere order of opdracht die wij in behandeling nemen maken wij kosten. Zo worden er werkbonnen geprint, een planning gemaakt en bijvoorbeeld materialen besteld en klaargezet. Ook het voorrijden kost geld. Voor ieder aanvang van een werk rekenen wij een starttarief. Het starttarief omvat de algemene kosten, het voorrijden en is inclusief het eerste uur arbeidsloon bij u op locatie.

€ 86,50
€ 124,50

Startarief monteur op locatie inclusief voorrijkosten én inclusief het eerste uur arbeid.
Startarief monteur en hulpmonteur op locatie inclusief voorrijkosten én inclusief het eerste uur arbeid.


Vervolgtarieven

Na het eerste uur arbeid rekenen wij een vervolgtarief per 30 minuten.

€ 24,75
€ 43,50

Vervolgtarief per 30 minuten monteur.
Vervolgtarief per 30 minuten monteur met hulpmonteur.


Werkvoorbereiding, calculatie (technisch-/prijstechnisch) en engineering

Wanneer wij op basis van een offerte of vaste aanneemsom werkzaamheden bij u verrichten, zijn de kosten voor werkvoorbereiding en het opstellen van technische berekeningen en tekeningen bij de totaalprijs inbegrepen. Wanneer er werkzaamheden op basis van regie worden uitgevoerd, worden ook de kosten voor het opstellen van leidingberekeningen (dimensionering), technische tekeningen en de voorbereidende werkzaamheden zoals het bestellen van materialen en de arbeidsuren voor het klaarzetten of retour sturen van materialen, doorbelast.

€ 49,50
€ 71,75
€ 71,75
€ 85,00

WVB (werkvoorbereiding) per uur
Tekenwerk in AutoCAD per uur
Technische berekeningen m.b.v. rekensoftware per uur
Remote sessies voor regeltechniek, PV- en CV installaties per uur


Parkeerkosten en kosten voor veerdiensten

Wij melden onze auto`s digitaal aan voor gebieden waarin voor het parkeren moet worden betaald. De kosten voor het parkeren evenals de transactiekosten berekenen wij aan u door. Wanneer u de beschikking heeft over een bezoekerspas of u heeft de beschikking over eigen parkeervoorzieningen kunt u dat bij het plannen van de afspraak aangeven.

Indien wij kosten maken voor veerdiensten om bij u op locatie te komen worden deze eveneens, inclusief de transactievergoeding, aan u doorberekend.


Servicelevels en storings- en calamiteitendienst

Buiten de reguliere werk- en openingstijden kunnen uitsluitend vaste relaties en onderhoudscontractanten een beroep doen op onze storings- en calamiteitendienst. Buiten de reguliere openingstijden rekenen wij een toeslag over de arbeidskosten.

125%
150%
200%

Op werkdagen na 17:00 tot 22:00 uur
Op werkdagen na 22:00 uur en op zaterdagen
Op zon- en feestdagen


Onderhoudstarieven

Wanneer u een onderhoudsovereenkomst heeft voor het periodiek onderhoud van uw CV-ketel, ventilatiesysteem, zonthermische installatie e.d. gelden hiervoor onze standaard tarieven. Tarieven voor maatwerk keuringen en inspecties evenals utiliteitstarieven staan hier niet bij vermeld.

  • Periodiek onderhoud  CV ketel < 50kW, eerste keuring, inspectie & onderhoud (intake): O.b.v. regietarieven.
  • Periodiek onderhoud CV ketel < 50kW, periodiek onderhoud (contract): € 92,-
  • Periodiek onderhoud CV ketel > 50kW: op aanvraag
  • Periodiek onderhoud mechanisch woonhuisventilatiesysteem, max. 275 m³/h, i.c.m. onderhoud CV-ketel: € 23,50
  • Periodiek onderhoud zonthermisch systeem, max. 5,0m2 apertuuroppervlak: € 91,-
  • Periodiek onderhoud zonthermisch systeem, max. 5,0m2 apertuuroppervlak i.c.m. CV-onderhoud: € 57,75

Onderhoudstarieven gelden per onderhoudsactie conform de voorgeschreven onderhoudsinterval van de fabrikant. Materialen en onderdelen die niet onder een fabrieksgarantie- of door ons afgegeven garantie vallen, worden doorberekend. Overige tarieven uitsluitend op aanvraag.


Werkzaamheden buiten onze regio

Werkzaamheden buiten onze regio zijn mogelijk tegen een aanvullende vergoeding voor de extra te maken reistijd en te rijden kilometers. In het standaard starttarief zit een maximum van 35 kilometers aan voorrijkosten opgenomen. Rijden we meer, dan rekenen we een vergoeding per gereden kilometer van 82 eurocent per gereden kilometer.


BTW en BTW tarieven

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Er kunnen verschillende BTW tarieven van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer u energiebesparende maatregelen laat uitvoeren zoals het aanbrengen van isolatie. ook bij werkzaamheden aan sedum- en groendaken kan er een lager BTW tarief worden berekend. Op al onze facturen worden de BTW tarieven apart voor u vermeld wanneer er verschillende tarieven van toepassing zijn.


Herziening tarieven

Wij herzien onze tarieven eenmaal per jaar.
De tarieven als op deze webpagina vermeld gelden vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.